Usługi :

Badania odbiorcze:

• Badania odbiorcze instalacji elektrycznych,
• Badania odbiorcze maszyn i urządzeń,
• Wykonywanie protokołów zgodności.


Instalacje energo-elektryczne:

• Projektowanie linii instalacji elektrycznych, kanalizacji teletechnicznej, sieci telekomunikacyjnych i światłowodowych,
• Remonty instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych i telewizyjnych,
• Budowa przyłączy energetycznych,
• Budowa instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych i telewizyjnych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych,
• Budowa, modernizacja i konserwacja sieci telewizji kablowej
• Budowa elektrycznego oświetlenia ulic, placów i parków, Modernizacje instalacji elektrycznych w obiektach. Projektowanie i wykonywanie instalacji odgromowych.
                                                

Gwarancja wykonanych prac.

Jesteśmy zawsze odpowiedzialni za wykonane prace. Jeśli masz jakieś problemy z wykonanymi przez nas usługami elektrycznymi, zrobimy wszystko, aby je rozwiązać w zadowalający cię sposób. W naszej pracy używamy tylko materiałów posiadających gwarancję producenta.

Kompleksowa kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznych
i piorunochronnych w obiektach budowlanych,
zgodnie z Prawem Budowlanym

 
• Przeprowadzanie kompletnych oględzin instalacji elektrycznych,
• Pomiary impedancji pętli zwarciowej,
• Pomiary rezystancji izolacji,
• Pomiary uziemień roboczych, ochronnych i odgromowych,
• Pomiary i próby pomiarowe wyłączników różnicowoprądowych,
• Pomiary natężenia oświetlenia,
• Badania kabli niskiego i średniego napięcia,
• Badania transformatorów i urządzeń elektrycznych,

• Sporządzanie protokołów po pomiarowych wraz z zaleceniami.